Er du interessert i folkedans for barn er Barnelaget i BLS stedet! I Nordahl Brunsgt 22 har barn i flere generasjoner lært å danse norsk folkedans.

Barnelaget i BLS har øving på torsdager kl 17.30-19.
Barnelaget i BLS er medlem i Noregs Ungdomslag og fylkeslaget Bygdelagssamskipnaden.

Har du spørsmål, kontakt barnelagetibls@gmail.com.
Bloggen er oppdatert fram til sommeren 2014.

søndag 6. juni 2010

Bygdelagsstemne i strålende vær

Vi var heldig i år også - med strålende vær på Bygdelagsstemne! Etter øving på Torget stilte vi opp til stemnetog.

Tradisjonen tro går leiaren i BLS først i toget med BLS-fana, deretter følger hest og kjerre med spelemann (eller -kvinne) før fana til Barnelaget i BLS og alle barna.

Toget går inn i Teletunet.
Bare blide ansikter å se, det er gøy med Bygdelagsstemne!
Framme på Festplassen!
Framsyninga er i gang med alle gruppene på scena.
Først i programmet er Hanen stend på stabburshella.
"... bles i horn!"
Deretter følger Klappdans.
Minstegruppa er i gang med sin framsyning. De starter med Ekornet sto.Full konsentrasjon om Barnereinlender!
Størstegruppa følger interessert med.
Så er det Mellomgruppa sin tur!
Full fart med Seksmannsril!
Størstegruppa starter med sitt program med ril på rekke.

Hei, huskom i hei, sa hallingen.

Over i Parhalling
Laus


Så kom applausen!
Alle gruppene ut på scena
Takk for dansen og takk for applausen!

Etter Barnelaget i BLS sin framsyning fortsatte Barnelaget i BUL med danseteaterframsyning. Magne skiftet raskt til klovnekostyme og deltok.

Etterpå var det piknik på Festplassen, dans i tunene ved de andre BLS-laga, og det ble nok noen is som ble fortært også.